Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V4-C-5 temmelig til ekstremt kalkrike torvmarkskilder
v
V4-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike kilder
v