Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T9-C-2 kalkrik mosetundra
v
V1-C-3 sterkt intermediære og litt kalkrike myrflater
s-[KA·e|d]
V9-C-2 intermediær semi-naturlig myr
s-[KA·e|d]