Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 136
Limniske 0
Terrestriske 136
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 14
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.