Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 4
Limniske 0
Terrestriske 0
Marine 4
Antatt antall uoppdagede arter 8
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.