Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 241
Limniske 0
Terrestriske 241
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 29
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.