Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T9-C-2 kalkrik mosetundra
v
V7-C-2 kalkrik permafrost-våtmark
v, s+[KA·g|f]
V1-C-4 temmelig til ekstremt kalkrike myrflater
s*[KA·g|f]
V9-C-3 kalkrik semi-naturlig myr
s*[KA·g|f]