Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 110
Limniske 0
Terrestriske 110
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 17
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.