Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 17
Limniske 0
Terrestriske 17
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 8
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.