Populærnavn
  • Bokmål
    • krattfly
  • Nynorsk
    • krattfly
  • Vitenskapelig navn ID
    • 47747
Synonymer