Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 32448)
  • ALT (velg filter for redusere utvalget)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Monoculodes latissimanus NA
Krepsdyr
Chamaemyia aridella LC
Tovinger
Tiso vagans LC
Edderkoppdyr
Monotoma longicollis LC
Biller
Parascotia fuliginaria kjukefly LC
Sommerfugler
Dyopedos monacantha LC
Krepsdyr
Sacculina inflata NA
Krepsdyr
Stenothoe brevicornis LC
Krepsdyr
Alevonota rufotestacea VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH
Mulig
Biller
Polyporivora boletina LC
Tovinger
Idunella aequicornis LC
Krepsdyr
Phylloscopus borealis lappsanger EN D1 S Uno
Sikker
Sikker
Fugler
Saprinus semistriatus LC
Biller
Decapauropus multiplex DD PåH
Mangefotinger
Centromerus dilutus LC
Edderkoppdyr
Agathidium nigrinum LC
Biller
Thalasseus sandvicensis splitterne NA
Fugler
Phtisica marina LC
Krepsdyr
Trypeta artemisiae NE
Tovinger
Caprella mutica NA
Krepsdyr
Agonum marginatum VU B2a((i))b(iii) Fl PåH Sikker
Sikker
Biller
Cephalops aeneus NE
Tovinger
Scandichrestus tenuis LC
Edderkoppdyr
Rhizophagus cribratus LC
Biller
Chrysolina staphylaea LC
Biller
Rhamphomyia gibba LC
Tovinger
Micrargus herbigradus LC
Edderkoppdyr
Ptenidium laevigatum LC
Biller
Trachys scrobiculata korsknappraktbille VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) SM Ky PåH Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Arctosa perita VU B2a((i))b(iii) Ky PåH MF
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Edderkoppdyr
Corticaria impressa LC
Biller
Lamprops fasciatus LC
Krepsdyr
Scotinotylus clavatus LC
Edderkoppdyr
Axinotarsus ruficollis EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) SM PåH
Sikker
Biller
Photis tenuicornis LC
Krepsdyr
1 5 6 7 8 9 10 11 928