Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 32448)
  • ALT (velg filter for redusere utvalget)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Phyllotreta exclamationis LC
Biller
Ophonus rufibarbis LC
Biller
Allajulus nitidus blankkeisertusenbein LC
Mangefotinger
Erigone promiscua LC
Edderkoppdyr
Atomaria fimetaria LC
Biller
Exechiopsis pollicata LC
Tovinger
Agabus confinis LC
Biller
Limnebius aluta NT B2b(iii) L PåH Fo Mulig
Sikker
Mulig
Sikker
Biller
Carpodacus erythrinus rosenfink VU C1 V Ky S SM Uno Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Mulig
Sikker
Fugler
Staurophora celsia grønnbåndet rotfly LC
Sommerfugler
Oriolus oriolus pirol NA
Fugler
Attagenus pellio pelsbille LC
Biller
Anaspis frontalis LC
Biller
Synanthedon culiciformis rødflekkglassvinge LC
Sommerfugler
Hylobius abietis gransnutebille LC
Biller
Somateria spectabilis praktærfugl NA
Fugler
Hypulus quercinus EN B2a(i)b(ii,iii) S PåH Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Donacia dentata LC
Biller
Microtendipes brevitarsis NE
Tovinger
Tychius picirostris LC
Biller
Sosanopsis wireni LC
Leddormer
Leptychaster arcticus LC
Pigghuder
Pandion haliaetus fiskeørn NTº D1 L V S Uno Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Sitona humeralis VU B1a((i),ii)b(iii)+2a((i),ii)b(iii) Ky Å Ko Fo PåH Sikker
Mulig
Biller
Cortinarius anisatus anisslørsopp DD
Sopper
Bembidion semipunctatum NT B2b(iii) Fl PåH
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Sphaeridium marginatum LC
Biller
Scaeva selenitica gul glassvingeblomsterflue LC
Tovinger
Aphodius fossor storgjødselbille LC
Biller
Cryptolestes ferrugineus rustfarget kornbille NA
Biller
Neomyia cornicina NE
Tovinger
Parasicyonis sarsii NE
Koralldyr
Hippuriphila modeeri LC
Biller
Dorylomorpha imparata NE
Tovinger
Haliplus flavicollis LC
Biller
1 4 5 6 7 8 9 10 928