Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 250)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Phoenicurus ochruros svartrødstjert VUº D1 Ko Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Calosirus apicalis EN B2a(i)b(iii) SM Ko PåH
Biller
Acrotona exigua NT B2b(iii) Ky S Ko PåH
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Biller
Sitona humeralis VU B1a((i),ii)b(iii)+2a((i),ii)b(iii) Ky Å Ko Fo PåH Sikker
Mulig
Biller
Thamiocolus viduatus VU B2a((i))b(i,ii,iii) Å SM Ko PåH Fo Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Biller
Longitarsus ochroleucus CR B2a(i,ii)b(ii,iii) Ky B SM Ko PåH Fo Kl
Mulig
Biller
Cheiracanthium oncognathum NT B1a((i))b(iii) S Ko PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Edderkoppdyr
Opilo domesticus CR B2a(i)b(ii,iii) S Ko PåH
Sikker
Mulig
Biller
Amara montivaga NT B2b(ii,iii) SM Ko PåH Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Biller
Atomaria pusilla VU B2a((i))b(i,ii,iii) SM Ko PåH
Mulig
Sikker
Biller
Hydnobius claviger VU B2a((i))b(iii) Ky SM Ko PåH
Sikker
Mulig
Mulig
Biller
Datonychus angulosus NT B2b(iii) S Å SM Ko PåH
Sikker
Sikker
Biller
Atomaria fuscipes VU B2a((i))b(i,ii,iii) SM Ko PåH
Sikker
Biller
Drassyllus pumilus VU B2a((i))b(iii) Ko SM Å PåH Sikker
Sikker
Sikker
Edderkoppdyr
Cryptophagus reflexus VU B2a((i))b(iii) S SM Ko PåH Sikker
Mulig
Sikker
Biller
Sibinia primita NT B2b(iii) Ky Å Ko Fo PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Biller
Cardiophorus ebeninus sandsmeller VU B2a((i))b(iii) B SM Ko PåH
Mulig
Sikker
Sikker
Biller
Apalus bimaculatus NT B2a((i))b(ii,iii) Ky Ko PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Ocys quinquestriatus EN B2a(i)b(ii,iii) Ko PåH
Mulig
Sikker
Biller
Cicindela hybrida VU B2a((i))b(iii) Fl Ko PåH
Sikker
Sikker
Biller
Psylliodes chrysocephala rapsjordloppe NT B2b(iii) Ko Ky Å Fo PåH Sikker
Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Biller
Silpha carinata CR B2a(i)b(iii) Ky SM Ko PåH Fo Sikker
Biller
Atomaria munda EN B2a(i)b(i,ii,iii) SM Ko PåH
Mulig
Biller
Silpha obscura EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Ky SM Ko PåH Fo Mulig
Sikker
Sikker
Biller
Squamanita odorata duftknollsliresopp VU D1 Fl S Ko PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sopper
Nitidula rufipes CR B2a(i)b(i,ii,iii) SM Ko PåH
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Biller
Cryptophagus quercinus VU B2a((i))b(iii) S SM Ko PåH
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Biller
Rhinusa collina NT B2b(iii) B SM Ko PåH Fo
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Longitarsus apicalis EN B2a(i)b(ii,iii) SM Ko PåH Kl Fo
Sikker
Biller
Meloe proscarabaeus EN B2a(i)b(i,ii,iii) SM Ko PåH
Sikker
Mulig
Biller
Saprinus planiusculus CR B2a(i)b(i,ii,iii) Ky SM Ko PåH
Mulig
Mulig
Biller
Cryptophagus fallax VU B2a((i))b(iii) S Ko PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Tychius squamulatus VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) B Å SM Ko Fo PåH Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Biller
Bembidion yukonum NT B2b(iii) B Ko Kl PåH
Sikker
Sikker
Biller
Agriotes sputator strandsmeller EN B1a(i)b(ii,iii)+2a(i)b(ii,iii) Ky B SM Ko PåH Mulig
Sikker
Biller
1 2 3 4 5 6 7 8