Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 835)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Calosirus apicalis EN B2a(i)b(iii) SM Ko PåH
Biller
Combocerus glaber EN B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) Ky SM PåH Sikker
Biller
Cryptocephalus hypochoeridis VU B2a((i))b(i,ii,iii) B SM PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Aphodius brevis kulegjødselbille NT B2a((i))b(iii) SM PåH Fo
Biller
Carpodacus erythrinus rosenfink VU C1 V Ky S SM Uno Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Mulig
Sikker
Fugler
Trachys scrobiculata korsknappraktbille VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) SM Ky PåH Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Axinotarsus ruficollis EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) SM PåH
Sikker
Biller
Mecinus pascuorum VU B1a((i),ii)b(iii)+2a((i),ii)b(iii) SM PåH
Sikker
Biller
Cosmardia moritzella CR B1a(i)b(iii) B SM PåH
Mulig
Sikker
Mulig
Sommerfugler
Gymnetron beccabungae NT B2b(iii) S SM PåH Fo
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Aphodius erraticus glattgjødselbille EN B2a(i,ii)b(iii) SM PåH
Sikker
Biller
Bagous brevis EN B2a(i)b(iii) V Fl SM PåH Fo Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Biller
Cassida vibex EN B1a(i)b(ii,iii)+2a(i)b(ii,iii) SM PåH
Sikker
Biller
Georissus crenulatus NT B2b(iii) Fl SM PåH Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Biller
Thamiocolus viduatus VU B2a((i))b(i,ii,iii) Å SM Ko PåH Fo Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Biller
Longitarsus ochroleucus CR B2a(i,ii)b(ii,iii) Ky B SM Ko PåH Fo Kl
Mulig
Biller
Hydnobius latifrons VU B2a((i))b(iii) SM PåH
Sikker
Mulig
Biller
Protapion varipes VU B2a((i))b(ii,iii) SM Fo PåH
Sikker
Biller
Entoloma undulatosporum bølgesporet rødspore VU A2(c)+4(c); C1+2a(i) SM Fo PåH
Sikker
Sikker
Sopper
Longitarsus pellucidus EN B1a((i))b(ii,iii)c(iv)+2a((i))b(ii,iii)c(iv) Å SM PåH
Sikker
Sikker
Biller
Aphodius porcus snyltegjødselbille CR B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) SM PåH
Mulig
Sikker
Biller
Argenna subnigra VU B2a((i))b(ii,iii) SM Ky V PåH MF Sikker
Sikker
Sikker
Edderkoppdyr
Amara montivaga NT B2b(ii,iii) SM Ko PåH Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Biller
Atomaria pusilla VU B2a((i))b(i,ii,iii) SM Ko PåH
Mulig
Sikker
Biller
Mogulones euphorbiae VU B2a((i))b(iii) B SM Fo PåH
Sikker
Biller
Greenomyia stackelbergi NT B2a((i)); D2 SM
Sikker
Tovinger
Gelechia hippophaella EN B2a(i)b(iii) Fl S SM PåH
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Hydnobius claviger VU B2a((i))b(iii) Ky SM Ko PåH
Sikker
Mulig
Mulig
Biller
Alopecosa fabrilis VU B2a((i))b(iii) SM Ky PåH Sikker
Mulig
Sikker
Mulig
Edderkoppdyr
Euheptaulacus villosus hårengkryper EN B1a(i)b(i,iii)+2a(i)b(i,iii) B SM Fo PåH
Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Biller
Grapholita pallifrontana lakrismjeltfrøvikler VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B SM PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Datonychus angulosus NT B2b(iii) S Å SM Ko PåH
Sikker
Sikker
Biller
Ectoedemia arcuatella VU B2a(i)b(iii) SM PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Cassida sanguinolenta NT B2a((i))b(i,ii,iii) SM PåH Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Biller
Atomaria fuscipes VU B2a((i))b(i,ii,iii) SM Ko PåH
Sikker
Biller
1 2 3 4 5 6 7 8 24