Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 455)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Cryptopygus scapellifer VU D2 Ky
Sikker
Spretthaler
Otiorhynchus ligneus NT B2a((i))b(iii) F Ky B PåH Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Combocerus glaber EN B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) Ky SM PåH Sikker
Biller
Acrotona exigua NT B2b(iii) Ky S Ko PåH
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Biller
Ceutorhynchus pulvinatus NT B2b(iii) Ky Fo PåH Sikker
Sikker
Biller
Carpodacus erythrinus rosenfink VU C1 V Ky S SM Uno Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Mulig
Sikker
Fugler
Sitona humeralis VU B1a((i),ii)b(iii)+2a((i),ii)b(iii) Ky Å Ko Fo PåH Sikker
Mulig
Biller
Trachys scrobiculata korsknappraktbille VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) SM Ky PåH Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Arctosa perita VU B2a((i))b(iii) Ky PåH MF
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Edderkoppdyr
Nicrophorus interruptus CR B1a(i)b(i)+2a(i)b(i) Ky PåH Sikker
Biller
Dyschirius obscurus NT D2 F Ky MF PåH Fo
Sikker
Sikker
Biller
Hymenalia rufipes EN B1a(i)b(ii,iii)+2a(i)b(ii,iii) F Ky PåH Sikker
Sikker
Biller
Longitarsus ochroleucus CR B2a(i,ii)b(ii,iii) Ky B SM Ko PåH Fo Kl
Mulig
Biller
Hypocaccus metallicus VU B1a((i),ii)b(ii,iii)+2a((i),ii)b(ii,iii) F Ky PåH Fo
Sikker
Sikker
Biller
Argenna subnigra VU B2a((i))b(ii,iii) SM Ky V PåH MF Sikker
Sikker
Sikker
Edderkoppdyr
Hydnobius claviger VU B2a((i))b(iii) Ky SM Ko PåH
Sikker
Mulig
Mulig
Biller
Alopecosa fabrilis VU B2a((i))b(iii) SM Ky PåH Sikker
Mulig
Sikker
Mulig
Edderkoppdyr
Sitona puncticollis VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) Ky B SM Fo PåH Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Biller
Platynaspis luteorubra NT B2b(iii) Ky PåH Sikker
Sikker
Mulig
Biller
Amara spreta NT D2 Ky Fo PåH
Sikker
Sikker
Biller
Sibinia primita NT B2b(iii) Ky Å Ko Fo PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Biller
Leiodes longipes VU B2a((i))b(iii) Ky PåH Mulig
Mulig
Sikker
Biller
Chrysolina analis NT B1a((i))b(ii,iii)+2a((i))b(ii,iii) Ky SM PåH Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Biller
Carabus nitens NT A2(c); B2a((i))b(ii,iii) V Ky SM PåH Fo Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Biller
Opatrum sabulosum NT B1a((i))b(ii,iii)+2a((i))b(ii,iii) Ky SM PåH Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Biller
Apalus bimaculatus NT B2a((i))b(ii,iii) Ky Ko PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Alopecosa barbipes VU B2a((i))b(iii) SM Ky PåH
Sikker
Sikker
Edderkoppdyr
Psylliodes chrysocephala rapsjordloppe NT B2b(iii) Ko Ky Å Fo PåH Sikker
Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Biller
Dictyna latens VU B2a((i))b(ii,iii) SM Ky PåH MF Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Edderkoppdyr
Carabus arcensis NT B2a((i))b(iii) Ky S SM PåH Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Mulig
Biller
Anthribus scapularis VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) V Ky PåH Mulig
Mulig
Sikker
Biller
Silpha carinata CR B2a(i)b(iii) Ky SM Ko PåH Fo Sikker
Biller
Silometopus incurvatus VU B2a((i))b(iii) S SM Ky PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Edderkoppdyr
Clubiona diversa VU B2a((i))b(ii,iii) SM Ky V PåH MF
Sikker
Sikker
Edderkoppdyr
Chloantha hyperici kystperikumfly EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Ky PåH
Sikker
Mulig
Sommerfugler
1 2 3 4 5 6 7 8 13