Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 238)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Bembidion semipunctatum NT B2b(iii) Fl PåH
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Agonum marginatum VU B2a((i))b(iii) Fl PåH Sikker
Sikker
Biller
Paraphotistus nigricornis krattsmeller NT B2b(i,ii) V Fl PåH Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Biller
Bembidion mckinleyi NT B2b(iii) Fl PåH
Mulig
Sikker
Sikker
Biller
Badister dilatatus NT B2a((i)); D2 Fl PåH Mulig
Sikker
Biller
Bagous brevis EN B2a(i)b(iii) V Fl SM PåH Fo Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Biller
Georissus crenulatus NT B2b(iii) Fl SM PåH Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Biller
Plateumaris braccata NT B1a((i))+2a((i)); D2 V Fl PåH Sikker
Mulig
Biller
Arctobyrrhus dovrensis NT B2b(iii) Fl PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Neophytobius muricatus VU B2a((i))b(iii) V Fl PåH Fo
Mulig
Mulig
Biller
Anomala dubia EN B2a(i)b(iii) Fl PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Gelechia hippophaella EN B2a(i)b(iii) Fl S SM PåH
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Bembidion stephensi NT B2b(i,ii) Fl B PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Cicindela hybrida VU B2a((i))b(iii) Fl Ko PåH
Sikker
Sikker
Biller
Cicindela maritima elvesandjeger EN B2a(i)b(ii,iii) Fl FA MF PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Chlaenius nigricornis EN B2a(i)b(i,ii,iii) Fl PåH Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Biller
Perileptus areolatus NT B2b(iii) Fl PåH
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Squamanita odorata duftknollsliresopp VU D1 Fl S Ko PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sopper
Aloconota strandi NT B2b(iii) Fl PåH
Sikker
Sikker
Biller
Hypnoidus consobrinus elvesmeller NT B2b(iii) Fl PåH
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Chaetocnema aerosa VU B2a((i))b(iii) F Ky Fl SM PåH Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Biller
Bembidion argenteolum VU B2a((i))b(i,ii) Fl PåH
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Biller
Anthracus consputus VU B2a((i))b(iii); D2 Fl PåH
Sikker
Biller
Anurida uniformis VU D2 Fl PåH
Sikker
Spretthaler
Fleutiauxellus maritimus elveørsmeller NT B2b(ii) Fl MF PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Bledius denticollis NT B2b(iii) Fl PåH
Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Sikker
Biller
Arctosa stigmosa EN B1a(i)b(iii,iv)+2a(i)b(iii,iv) Fl PåH MF FA
Sikker
Edderkoppdyr
Carpelimus impressus NT B2b(iii) V Fl PåH
Mulig
Biller
Augyles hispidulus VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) Fl PåH
Mulig
Biller
Rhizophagus aeneus NT B2b(iii) Fl PåH Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Biller
Amanita friabilis orefluesopp VU C2a(i) Fl S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sopper
Caviphantes saxetorum EN B2a(i)b(iii) Fl PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Edderkoppdyr
Gyrophaena transversalis VU B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) Fl PåH
Sikker
Biller
Carpelimus manchuricus NT B2b(iii) Fl PåH
Sikker
Mulig
Sikker
Biller
Singa nitidula EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Fl PåH
Sikker
Edderkoppdyr
1 2 3 4 5 6 7