Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 252)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Hydraena testacea VUº B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) L PåH Fo Sikker
Biller
Helophorus griseus VU B2a((i))b(iii) L PåH Fo Sikker
Sikker
Mulig
Biller
Hygrotus parallelogrammus VU B2a((i))b(ii,iii) F L PåH Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Limnebius aluta NT B2b(iii) L PåH Fo Mulig
Sikker
Mulig
Sikker
Biller
Pandion haliaetus fiskeørn NTº D1 L V S Uno Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Agabus nebulosus VU B2a((i),ii)b(iii) L PåH Sikker
Mulig
Mulig
Biller
Hydaticus aruspex NT B2b(iii) L Fo PåH Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Graphoderus cinereus EN B2a(ii)b(iii) L Fo Sikker
Sikker
Biller
Laccobius colon NT D2 F L PåH
Sikker
Biller
Hydroporus neglectus NT B2b(iii) L PåH Fo Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Biller
Haliplus apicalis VU B2a((i))b(ii,iii) F L PåH Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Biller
Oulimnius troglodytes NT B2b(iii); D2 L PåH Fo Sikker
Biller
Haliplus variegatus VU B2a((i),ii)b(ii,iii) F L PåH Fo Mulig
Sikker
Biller
Enochrus quadripunctatus NT B2b(iii) L PåH Mulig
Sikker
Sikker
Biller
Stenelmis canaliculata NT B2a(ii)b(iii) L PåH Fo Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Agabus uliginosus VU B2a((i))b(iii) F L V PåH Fo Sikker
Biller
Gyrinus suffriani NT B2b(iii) L Fo Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Oodes helopioides EN B2a(i)b(ii,iii) L V PåH Fo
Mulig
Sikker
Biller
Normandia nitens NT B2b(iii) L PåH Fo Sikker
Sikker
Biller
Odontomyia argentata VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) L S PåH Sikker
Sikker
Sikker
Tovinger
Ochthebius lenensis VU B2a((i))b(iii) F L PåH
Mulig
Mulig
Sikker
Biller
Donacia brevicornis NT B1a((i))+2a((i)) L PåH Sikker
Biller
Ochthebius bicolon NT B2b(iii) L PåH Fo Mulig
Sikker
Mulig
Biller
Haliplus fulvicollis VU B2a((i))b(iii) F L V Fo PåH Sikker
Biller
Hydrochara caraboides EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) L PåH Fo
Sikker
Biller
Bagous frit VU B2a((i))b(iii) L V PåH Fo
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Biller
Hydaticus transversalis EN B2a(ii)b(iii) L PåH Fo Sikker
Biller
Gyrinus distinctus NT B2b(iii) L PåH Fo Sikker
Sikker
Mulig
Biller
Ilybius quadriguttatus NT B2b(ii,iii) L PåH Fo Sikker
Mulig
Biller
Anser erythropus dverggås CR D1 L V A Uno
Sikker
Fugler
Hygrotus confluens NT B2b(iii) F L PåH Sikker
Sikker
Biller
Plumatella emarginata hakkmosdyr NT B2a(i) L Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Mosdyr
Hydroporus elongatulus VU B2a((i))b(iii) L PåH
Mulig
Mulig
Biller
Nephus limonii VU B1a(ii)b(iii) L PåH Sikker
Sikker
Biller
Bagous lutosus NT B2b(iii) L PåH Fo
Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Biller
1 2 3 4 5 6 7 8