Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 653)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Otiorhynchus ligneus NT B2a((i))b(iii) F Ky B PåH Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Cryptocephalus hypochoeridis VU B2a((i))b(i,ii,iii) B SM PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Cosmardia moritzella CR B1a(i)b(iii) B SM PåH
Mulig
Sikker
Mulig
Sommerfugler
Chlorophorus herbstii CR B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B S Kl PåH
Biller
Bryotropha affinis NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) B S PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Longitarsus ochroleucus CR B2a(i,ii)b(ii,iii) Ky B SM Ko PåH Fo Kl
Mulig
Biller
Caryocolum tischeriella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Crambus silvella starrnebbmott NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) V B PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Elachista subnigrella VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Agonopterix quadripunctata hjorterotflatmøll CR B1a(i)b(iii) B PåH
Sikker
Sommerfugler
Mogulones euphorbiae VU B2a((i))b(iii) B SM Fo PåH
Sikker
Biller
Euheptaulacus villosus hårengkryper EN B1a(i)b(i,iii)+2a(i)b(i,iii) B SM Fo PåH
Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Biller
Grapholita pallifrontana lakrismjeltfrøvikler VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B SM PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Bembidion stephensi NT B2b(i,ii) Fl B PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Pterostichus quadrifoveolatus NT B2c(iv) B S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Sitona puncticollis VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) Ky B SM Fo PåH Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Biller
Bagous diglyptus VU B2a((i))b(iii) B SM Fo PåH Sikker
Biller
Cardiophorus ebeninus sandsmeller VU B2a((i))b(iii) B SM Ko PåH
Mulig
Sikker
Sikker
Biller
Neophytobius quadrinodosus NT B2b(i,ii,iii) B SM Fo PåH Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Mulig
Sikker
Biller
Bagous lutulosus VU B2a((i))b(iii) F B SM PåH Fo Sikker
Mulig
Mulig
Biller
Bagous claudicans VU B2a((i))b(ii,iii) F B PåH Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Scythris cicadella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Bembidion dauricum VU B2a((i))b(iii) B Fo PåH
Sikker
Mulig
Biller
Stenichnus poweri VU B2a((i))b(iii) B SM PåH
Sikker
Sikker
Biller
Ancylosis cinnamomella bergknappsmalmott VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Ky B PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Psylliodes brisouti CR B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B SM PåH
Sikker
Biller
Catarhoe rubidata rød flaggmåler EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B S PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Scolitantides orion klippeblåvinge CR B1a(i)b(ii,iii,iv) B PåH Sikker
Sikker
Sommerfugler
Rhinusa collina NT B2b(iii) B SM Ko PåH Fo
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Zelotes puritanus NT B2a((i)) B S PåH Kl
Sikker
Sikker
Sikker
Edderkoppdyr
Tychius squamulatus VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) B Å SM Ko Fo PåH Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Biller
Bembidion yukonum NT B2b(iii) B Ko Kl PåH
Sikker
Sikker
Biller
Agriotes sputator strandsmeller EN B1a(i)b(ii,iii)+2a(i)b(ii,iii) Ky B SM Ko PåH Mulig
Sikker
Biller
Cryptophagus lycoperdi NT B2b(iii) Ky B S PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Rhinusa linariae NT B2b(iii) B SM Ko Fo PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Biller
1 2 3 4 5 6 7 8 19