Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 827)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Phoenicurus ochruros svartrødstjert VUº D1 Ko Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Pinicola enucleator konglebit LCº D1
Fugler
Cryptopygus scapellifer VU D2 Ky
Sikker
Spretthaler
Gavia adamsii gulnebblom NT D1 M Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Simo hirticornis VU B2a(ii)c(iv); D2 S PåH
Sikker
Biller
Pandion haliaetus fiskeørn NTº D1 L V S Uno Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Phylloscopus borealis lappsanger EN D1 S Uno
Sikker
Sikker
Fugler
Dyschirius obscurus NT D2 F Ky MF PåH Fo
Sikker
Sikker
Biller
Badister dilatatus NT B2a((i)); D2 Fl PåH Mulig
Sikker
Biller
Plateumaris braccata NT B1a((i))+2a((i)); D2 V Fl PåH Sikker
Mulig
Biller
Bombycilla garrulus sidensvans LCº D1
Fugler
Myotis nattereri børsteflaggermus CR D1 S MF PåH
Mulig
Sikker
Pattedyr
Greenomyia stackelbergi NT B2a((i)); D2 SM
Sikker
Tovinger
Cortinarius violaceomaculatus fiolettflekket slørsopp VU D1 S PåH
Sikker
Sopper
Laccobius colon NT D2 F L PåH
Sikker
Biller
Pernis apivorus vepsevåk NT D1 S Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Simplocaria elongata NT D2 A Fo Kl
Sikker
Biller
Oulimnius troglodytes NT B2b(iii); D2 L PåH Fo Sikker
Biller
Calidris minuta dvergsnipe LCº D1
Fugler
Amara spreta NT D2 Ky Fo PåH
Sikker
Sikker
Biller
Caprimulgus europaeus nattravn LCº D1
Fugler
Coturnix coturnix vaktel NTº D1 Å SM Uno Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Fugler
Squamanita odorata duftknollsliresopp VU D1 Fl S Ko PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sopper
Scoparia basistrigalis rotstrekmosemott NT B1a((i))+2a((i)); D2 S PåH
Sikker
Sommerfugler
Anthracus consputus VU B2a((i))b(iii); D2 Fl PåH
Sikker
Biller
Anurida uniformis VU D2 Fl PåH
Sikker
Spretthaler
Elachista tanaella NT D2 A SA
Sikker
Sommerfugler
Mycenastrum corium lærball EN D1 SM PåH
Sikker
Sopper
Platyderus depressus NT D2 S SM Kl PåH
Sikker
Biller
Masoreus wetterhallii NT B2a((i)); D2 Ky B Å Ko PåH
Sikker
Biller
Emberiza pusilla dvergspurv VUº D1 S Uno
Mulig
Sikker
Fugler
Anser erythropus dverggås CR D1 L V A Uno
Sikker
Fugler
Hypocaccus rugiceps VU B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii); D2 Ky PåH Fo
Sikker
Biller
Xenylla tullbergi VU B1a((i),ii)b(ii,iii,iv)+2a((i),ii)b(ii,iii,iv); D2 Ky S MF Mulig
Sikker
Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Spretthaler
Seligeria acutifolia nålblygmose VU D1 B S PåH
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Moser
1 2 3 4 5 6 7 8 24