Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 1321)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Hydraena testacea VUº B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) L PåH Fo Sikker
Biller
Phoenicurus ochruros svartrødstjert VUº D1 Ko Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Paracymus aeneus VU B2a((i))b(iii) F PåH
Mulig
Sikker
Sikker
Biller
Helophorus griseus VU B2a((i))b(iii) L PåH Fo Sikker
Sikker
Mulig
Biller
Cryptopygus scapellifer VU D2 Ky
Sikker
Spretthaler
Hygrotus parallelogrammus VU B2a((i))b(ii,iii) F L PåH Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Silusa rubiginosa VU B2a((i))b(iii) S PåH Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Biller
Phiaris dissolutana lavprydvikler VU B2a(i)b(iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Mycetochara obscura VU B2a((i))b(ii,iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Anisoxya fuscula VU B2a((i))b(ii,iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Cryptocephalus hypochoeridis VU B2a((i))b(i,ii,iii) B SM PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Simo hirticornis VU B2a(ii)c(iv); D2 S PåH
Sikker
Biller
Cryptophagus confusus VU B2a((i))b(ii,iii) S PåH Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Biller
Carpodacus erythrinus rosenfink VU C1 V Ky S SM Uno Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Mulig
Sikker
Fugler
Sitona humeralis VU B1a((i),ii)b(iii)+2a((i),ii)b(iii) Ky Å Ko Fo PåH Sikker
Mulig
Biller
Alevonota rufotestacea VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH
Mulig
Biller
Agonum marginatum VU B2a((i))b(iii) Fl PåH Sikker
Sikker
Biller
Trachys scrobiculata korsknappraktbille VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) SM Ky PåH Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Arctosa perita VU B2a((i))b(iii) Ky PåH MF
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Edderkoppdyr
Agabus nebulosus VU B2a((i),ii)b(iii) L PåH Sikker
Mulig
Mulig
Biller
Mecinus pascuorum VU B1a((i),ii)b(iii)+2a((i),ii)b(iii) SM PåH
Sikker
Biller
Lamna nasus håbrann VUº A1(a,d) M Kl TM Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Fisker
Ischnomera caerulea VU B2a((i))b(iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Thamiocolus viduatus VU B2a((i))b(i,ii,iii) Å SM Ko PåH Fo Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Biller
Stenocorus meridianus VU B2a((i))b(ii,iii) S PåH Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Biller
Hydnobius latifrons VU B2a((i))b(iii) SM PåH
Sikker
Mulig
Biller
Dorytomus hirtipennis VU B2a((i))b(iii) S PåH
Mulig
Mulig
Biller
Protapion varipes VU B2a((i))b(ii,iii) SM Fo PåH
Sikker
Biller
Neophytobius muricatus VU B2a((i))b(iii) V Fl PåH Fo
Mulig
Mulig
Biller
Cortinarius fuscoperonatus sotbelteslørsopp VU C2a(i) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sopper
Agathidium mandibulare VU B1a((i))b(ii,iii)+2a((i))b(ii,iii) S PåH Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Biller
Entoloma undulatosporum bølgesporet rødspore VU A2(c)+4(c); C1+2a(i) SM Fo PåH
Sikker
Sikker
Sopper
Cortinarius cinnabarinus sinoberslørsopp VU B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sopper
Berosus spinosus VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) F PåH Sikker
Mulig
Biller
Rhizophagus grandis VU B2a((i))b(iii) S PåH Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Biller
1 2 3 4 5 6 7 8 38