Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 1351)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Nephus bipunctatus NT B2a(i) S Ukj PåH
Biller
Gavia adamsii gulnebblom NT D1 M Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Otiorhynchus ligneus NT B2a((i))b(iii) F Ky B PåH Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Latridius brevicollis NT B2a(i) S PåH
Sikker
Sikker
Biller
Acrotona exigua NT B2b(iii) Ky S Ko PåH
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Biller
Hololepta plana NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Calosoma inquisitor larvedreper NT B2c(iv) S PåH Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Altica brevicollis NT B2a(i) S PåH Kl
Sikker
Biller
Aphodius brevis kulegjødselbille NT B2a((i))b(iii) SM PåH Fo
Biller
Ceutorhynchus pulvinatus NT B2b(iii) Ky Fo PåH Sikker
Sikker
Biller
Cis quadridens NT B2a((i))b(iii) S PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Limnebius aluta NT B2b(iii) L PåH Fo Mulig
Sikker
Mulig
Sikker
Biller
Pandion haliaetus fiskeørn NTº D1 L V S Uno Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Bembidion semipunctatum NT B2b(iii) Fl PåH
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Dendroctonus micans kjempebarkbille NT B2a((i))b(ii,iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Biller
Amphicyllis globiformis NT B1b(iii)+2b(iii) S PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Biller
Paraphotistus nigricornis krattsmeller NT B2b(i,ii) V Fl PåH Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Biller
Dyschirius obscurus NT D2 F Ky MF PåH Fo
Sikker
Sikker
Biller
Bembidion mckinleyi NT B2b(iii) Fl PåH
Mulig
Sikker
Sikker
Biller
Badister dilatatus NT B2a((i)); D2 Fl PåH Mulig
Sikker
Biller
Gymnetron beccabungae NT B2b(iii) S SM PåH Fo
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Leptophloeus alternans NT B2a((i))c(iv) S PåH
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Biller
Hydaticus aruspex NT B2b(iii) L Fo PåH Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Paragorgia arborea sjøtre NT A2(a) M PåH TM Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Koralldyr
Polygraphus subopacus NT B2a((i))b(iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Cis submicans NT B2a((i))b(iii) S PåH Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Georissus crenulatus NT B2b(iii) Fl SM PåH Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Biller
Bryotropha affinis NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) B S PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Lophelia pertusa NT A2(a,c) M PåH Kl Fo Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Koralldyr
Platyrhinus resinosus NT B2a((i))b(iii) S PåH
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Biller
Ampedus praeustus råteblodsmeller NT B2b(iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Plateumaris braccata NT B1a((i))+2a((i)); D2 V Fl PåH Sikker
Mulig
Biller
Stagetus borealis NT B2a((i))b(iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Cheiracanthium oncognathum NT B1a((i))b(iii) S Ko PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Edderkoppdyr
Tapeinotus sellatus NT B1b(iii)+2b(iii) V PåH Sikker
Biller
1 2 3 4 5 6 7 8 39