Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 758)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Agrilus cyanescens vivendelpraktbille DD
Biller
Stenocyathus vermiformis DD
Koralldyr
Aleochara moesta DD
Biller
Oediceros borealis DD
Krepsdyr
Cortinarius anisatus anisslørsopp DD
Sopper
Decapauropus multiplex DD PåH
Mangefotinger
Heteromysis norvegica DD PåH
Krepsdyr
Protoptilum thomsoni DD
Koralldyr
Mycomya heydeni DD
Tovinger
Brevicornu arcticoides DD PåH
Tovinger
Mordellistena secreta DD PåH
Biller
Nannonyx goesi DD
Krepsdyr
Acanthonotozoma rusanovae DD
Krepsdyr
Wimvadocus torelli DD
Krepsdyr
Calyptomerus dubius DD PåH
Biller
Phyllobius vespertinus DD
Biller
Parethelcus pollinarius DD
Biller
Rapaniscus crassipes DD
Krepsdyr
Allodia adunca DD Ukj
Tovinger
Metopella longimana DD
Krepsdyr
Leptocheirus pilosus DD
Krepsdyr
Haliplus obliquus DD Fo
Biller
Acartia teclae DD
Krepsdyr
Entoloma triste DD Fo PåH
Sopper
Synplasta pseudoingeniosa DD
Tovinger
Apherusa sarsii DD
Krepsdyr
Gonioctena flavicornis DD PåH
Biller
Mycena oligophylla svelthette DD
Sopper
Centromerus pabulator DD PåH
Edderkoppdyr
Tetragoneura obirata DD
Tovinger
Anommatus diecki DD PåH
Biller
Pellenes tripuncatus DD SA PåH
Edderkoppdyr
Lyciella subpallidiventris DD
Tovinger
Eutheia plicata DD PåH
Biller
Nototropis smitti DD
Krepsdyr
1 2 3 4 5 6 7 8 22