Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 2503)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Nicrophorus interruptus CR B1a(i)b(i)+2a(i)b(i) Ky PåH Sikker
Biller
Melandrya dubia CR B2a(i)b(i,ii,iii) S PåH
Mulig
Mulig
Biller
Cosmardia moritzella CR B1a(i)b(iii) B SM PåH
Mulig
Sikker
Mulig
Sommerfugler
Pytho abieticola granbarkflatbille CR B1a(i)b(ii,iii)+2a(i)b(ii,iii) S PåH
Sikker
Biller
Acritus homoeopathicus CR B2a(i)b(iii) S PåH
Mulig
Biller
Chlorophorus herbstii CR B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B S Kl PåH
Biller
Prionus coriarius garveren CR B2a(i)b(iii) S PåH
Sikker
Biller
Longitarsus ochroleucus CR B2a(i,ii)b(ii,iii) Ky B SM Ko PåH Fo Kl
Mulig
Biller
Opilo domesticus CR B2a(i)b(ii,iii) S Ko PåH
Sikker
Mulig
Biller
Aphodius porcus snyltegjødselbille CR B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) SM PåH
Mulig
Sikker
Biller
Cerylon impressum CR B2a(i)b(ii,iii) S PåH
Mulig
Mulig
Biller
Agonopterix quadripunctata hjorterotflatmøll CR B1a(i)b(iii) B PåH
Sikker
Sommerfugler
Myotis nattereri børsteflaggermus CR D1 S MF PåH
Mulig
Sikker
Pattedyr
Hymenophorus doublieri CR B2a(i)b(iii) S PåH
Sikker
Biller
Airaphilus elongatus CR B2a(i)b(iii) F SM PåH
Sikker
Biller
Mantura obtusata CR B2a(i)b(iii) SM PåH Fo Kl
Mulig
Mulig
Mulig
Biller
Lymexylon navale skipsverftsbille CR B2a(i)b(iii) S PåH
Sikker
Biller
Anaglyptus mysticus CR B2a(i,ii)b(i,ii,iii) S PåH
Sikker
Biller
Xyleborus monographus CR B2a(i)b(ii,iii) S PåH
Sikker
Biller
Nivellia sanguinosa CR B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) S PåH
Sikker
Biller
Silpha carinata CR B2a(i)b(iii) Ky SM Ko PåH Fo Sikker
Biller
Nitidula rufipes CR B2a(i)b(i,ii,iii) SM Ko PåH
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Biller
Psylliodes brisouti CR B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B SM PåH
Sikker
Biller
Scolitantides orion klippeblåvinge CR B1a(i)b(ii,iii,iv) B PåH Sikker
Sikker
Sommerfugler
Saprinus planiusculus CR B2a(i)b(i,ii,iii) Ky SM Ko PåH
Mulig
Mulig
Biller
Corticeus fasciatus CR B2a(i,ii)b(ii,iii) S PåH
Sikker
Biller
Anser erythropus dverggås CR D1 L V A Uno
Sikker
Fugler
Laemophloeus monilis CR B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) S PåH
Sikker
Biller
Stephanopachys substriatus granhettebille CR B2a(i)b(i,ii,iii) S PåH
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Biller
Buglossoides arvensis åkersteinfrø CR C2a(ii); D1 B SM PåH MF Mulig
Sikker
Karplanter
Heppia lutosa CR D1 B PåH
Sikker
Lav
Aphodius granarius jordgjødselbille CR B1a(i)b(i,ii,iii)+2a(i)b(i,ii,iii) SM PåH
Mulig
Biller
Pseudocalliergon lycopodioides striglegulmose CR C2a(i) B V PåH Sikker
Sikker
Sikker
Moser
Cryptocephalus exiguus CR B2a(i)b(iii) V S PåH
Mulig
Mulig
Biller
Ochetostethus opacus bergtorntege CR B1a(i,ii)b(ii,iii)+2a(i,ii)b(ii,iii) B PåH
Sikker
Nebbmunner
1 2 3 4 5 6 7 8 72