Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 1234)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Margaritifera margaritifera elvemusling VU A2(c,d) L PåH
Bløtdyr
Colydium elongatum EN B1a(i)b(iii)c(iv)+2a(i)b(iii)c(iv) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Corticeus fraxini EN B2a(i)b(ii,iii) S PåH
Sikker
Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Biller
Phoenicurus ochruros svartrødstjert VUº D1 Ko Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Paracymus aeneus VU B2a((i))b(iii) F PåH
Mulig
Sikker
Sikker
Biller
Gavia adamsii gulnebblom NT D1 M Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Otiorhynchus ligneus NT B2a((i))b(iii) F Ky B PåH Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Latridius brevicollis NT B2a(i) S PåH
Sikker
Sikker
Biller
Silusa rubiginosa VU B2a((i))b(iii) S PåH Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Biller
Phiaris dissolutana lavprydvikler VU B2a(i)b(iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Acrotona exigua NT B2b(iii) Ky S Ko PåH
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Biller
Hololepta plana NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Anisoxya fuscula VU B2a((i))b(ii,iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Cryptocephalus hypochoeridis VU B2a((i))b(i,ii,iii) B SM PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Ceutorhynchus pulvinatus NT B2b(iii) Ky Fo PåH Sikker
Sikker
Biller
Cryptophagus confusus VU B2a((i))b(ii,iii) S PåH Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Biller
Cis quadridens NT B2a((i))b(iii) S PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Limnebius aluta NT B2b(iii) L PåH Fo Mulig
Sikker
Mulig
Sikker
Biller
Carpodacus erythrinus rosenfink VU C1 V Ky S SM Uno Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Mulig
Sikker
Fugler
Pandion haliaetus fiskeørn NTº D1 L V S Uno Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Bembidion semipunctatum NT B2b(iii) Fl PåH
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Arctosa perita VU B2a((i))b(iii) Ky PåH MF
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Edderkoppdyr
Dendroctonus micans kjempebarkbille NT B2a((i))b(ii,iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Biller
Mecinus pascuorum VU B1a((i),ii)b(iii)+2a((i),ii)b(iii) SM PåH
Sikker
Biller
Amphicyllis globiformis NT B1b(iii)+2b(iii) S PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Biller
Paraphotistus nigricornis krattsmeller NT B2b(i,ii) V Fl PåH Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Biller
Lamna nasus håbrann VUº A1(a,d) M Kl TM Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Fisker
Ischnomera caerulea VU B2a((i))b(iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Badister dilatatus NT B2a((i)); D2 Fl PåH Mulig
Sikker
Biller
Abraeus parvulus EN B2a(i)b(iii) S PåH
Sikker
Sikker
Biller
Gymnetron beccabungae NT B2b(iii) S SM PåH Fo
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Leptophloeus alternans NT B2a((i))c(iv) S PåH
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Biller
Paragorgia arborea sjøtre NT A2(a) M PåH TM Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Koralldyr
Euthiconus conicicollis EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH
Sikker
Sikker
Biller
Bagous brevis EN B2a(i)b(iii) V Fl SM PåH Fo Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Biller
1 2 3 4 5 6 7 8 36