Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 8)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Boreogadus saida polartorsk NT A2(b) M SA Kl TM
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fisker
Pusa hispida ringsel VU A3(c) M
Sikker
Sikker
Pattedyr
Balaena mysticetus grønlandshval CR D1 M Kl PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Pattedyr
Monodon monoceros narhval EN D1 M Kl
Sikker
Sikker
Pattedyr
Alca torda alke EN D1 M A
Sikker
Fugler (Svalbard)
Rissa tridactyla krykkje NT A2(b) M A
Sikker
Fugler (Svalbard)
Uria aalge lomvi VU A2(b) M A
Sikker
Fugler (Svalbard)
Uria lomvia polarlomvi NT A2(a) M A
Sikker
Fugler (Svalbard)