Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 1024)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Margaritifera margaritifera elvemusling VU A2(c,d) L PåH
Bløtdyr
Phoenicurus ochruros svartrødstjert VUº D1 Ko Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Phiaris dissolutana lavprydvikler VU B2a(i)b(iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Acrotona exigua NT B2b(iii) Ky S Ko PåH
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Biller
Cryptocephalus hypochoeridis VU B2a((i))b(i,ii,iii) B SM PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Carpodacus erythrinus rosenfink VU C1 V Ky S SM Uno Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Mulig
Sikker
Fugler
Pandion haliaetus fiskeørn NTº D1 L V S Uno Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Bembidion semipunctatum NT B2b(iii) Fl PåH
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Dendroctonus micans kjempebarkbille NT B2a((i))b(ii,iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Biller
Paraphotistus nigricornis krattsmeller NT B2b(i,ii) V Fl PåH Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Biller
Cosmardia moritzella CR B1a(i)b(iii) B SM PåH
Mulig
Sikker
Mulig
Sommerfugler
Rhagio immaculatus umerket snipeflue EN B2a(i)b(i,ii,iii,iv,v) S PåH
Sikker
Tovinger
Cis submicans NT B2a((i))b(iii) S PåH Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Thamiocolus viduatus VU B2a((i))b(i,ii,iii) Å SM Ko PåH Fo Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Biller
Stenocorus meridianus VU B2a((i))b(ii,iii) S PåH Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Biller
Hydnobius latifrons VU B2a((i))b(iii) SM PåH
Sikker
Mulig
Biller
Arctobyrrhus dovrensis NT B2b(iii) Fl PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Cortinarius fuscoperonatus sotbelteslørsopp VU C2a(i) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sopper
Agathidium mandibulare VU B1a((i))b(ii,iii)+2a((i))b(ii,iii) S PåH Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Biller
Dolichocis laricinus NT B2a((i))b(iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Biller
Rhizophagus grandis VU B2a((i))b(iii) S PåH Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Biller
Elachista subnigrella VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Globicornis emarginata VU B2a((i))b(ii,iii) S PåH
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Myotis nattereri børsteflaggermus CR D1 S MF PåH
Mulig
Sikker
Pattedyr
Mycetophagus multipunctatus bjørkevedsoppbille NT B2a((i))b(iii) S PåH
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Hydnobius claviger VU B2a((i))b(iii) Ky SM Ko PåH
Sikker
Mulig
Mulig
Biller
Euheptaulacus villosus hårengkryper EN B1a(i)b(i,iii)+2a(i)b(i,iii) B SM Fo PåH
Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Biller
Cassida sanguinolenta NT B2a((i))b(i,ii,iii) SM PåH Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Biller
Pernis apivorus vepsevåk NT D1 S Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Exodontha dubia NT B2a(i) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Tovinger
Cryptophagus lysholmi EN B2a(i)b(iii) S PåH
Mulig
Mulig
Mulig
Biller
Dichrorampha consortana slåttengrotvikler VU B2a((i))b(iii) SM Fo PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Phiaris heinrichana polarprydvikler NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Cryptophagus reflexus VU B2a((i))b(iii) S SM Ko PåH Sikker
Mulig
Sikker
Biller
Phyllonorycter hostis NT B2b(iii) Å Fo
Sikker
Sikker
Sikker
Sommerfugler
1 2 3 4 5 6 7 8 30