Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 578)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Margaritifera margaritifera elvemusling VU A2(c,d) L PåH
Bløtdyr
Phoenicurus ochruros svartrødstjert VUº D1 Ko Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Gavia adamsii gulnebblom NT D1 M Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Cis quadridens NT B2a((i))b(iii) S PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Carpodacus erythrinus rosenfink VU C1 V Ky S SM Uno Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Mulig
Sikker
Fugler
Axinotarsus ruficollis EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) SM PåH
Sikker
Biller
Lamna nasus håbrann VUº A1(a,d) M Kl TM Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Fisker
Paragorgia arborea sjøtre NT A2(a) M PåH TM Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Koralldyr
Lophelia pertusa NT A2(a,c) M PåH Kl Fo Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Koralldyr
Cortinarius cinnabarinus sinoberslørsopp VU B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sopper
Molva dypterygia blålange EN A1(b,d) M MF TM Fo Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fisker
Ectoedemia arcuatella VU B2a(i)b(iii) SM PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Pterostichus quadrifoveolatus NT B2c(iv) B S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Exodontha dubia NT B2a(i) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Tovinger
Atomaria rubida VU B2a((i))b(iii) SM PåH
Sikker
Sikker
Biller
Phyllonorycter hostis NT B2b(iii) Å Fo
Sikker
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Carabus nitens NT A2(c); B2a((i))b(ii,iii) V Ky SM PåH Fo Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Biller
Cortinarius tofaceus løveslørsopp VU C2a(i) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sopper
Allomelita pellucida NT B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) M F PåH Fo
Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Krepsdyr
Cortinarius argenteolilacinus hardingslørsopp VU C2a(i) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sopper
Holotrichapion aethiops NT B2a((i))b(i,ii,iii) SM Fo
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Sprattus sprattus brisling NT A2(b,d) M PåH TM SA Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Fisker
Coturnix coturnix vaktel NTº D1 Å SM Uno Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Fugler
Elaphrus uliginosus EN B2a(i)b(ii,iii) F V SM PåH Fo Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Biller
Bembidion dauricum VU B2a((i))b(iii) B Fo PåH
Sikker
Mulig
Biller
Nitidula rufipes CR B2a(i)b(i,ii,iii) SM Ko PåH
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Biller
Chaetocnema aerosa VU B2a((i))b(iii) F Ky Fl SM PåH Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Biller
Malthinus seriepunctatus NT B2b(iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Scutisotoma subarctica NT A2(a,c)+4(c) I A Kl
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Spretthaler
Brachyopa bicolor tofarget sevjeblomsterflue EN B2a(i)b(iii) S SM PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Tovinger
Lepus timidus hare NT A2(b) S SM Å SA Kl PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Pattedyr
Acrolepiopsis betulella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH
Sikker
Sommerfugler
Psychoda brevicornis VU B2a(ii)b(iii) SM PåH
Sikker
Tovinger
Phloiotrya rufipes NT B2a((i))b(ii,iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Rhodotus palmatus ferskenpote EN C2a(i) S FA PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sopper
1 2 3 4 5 6 7 8 17