Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 885)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Margaritifera margaritifera elvemusling VU A2(c,d) L PåH
Bløtdyr
Corticeus fraxini EN B2a(i)b(ii,iii) S PåH
Sikker
Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Biller
Phoenicurus ochruros svartrødstjert VUº D1 Ko Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Silusa rubiginosa VU B2a((i))b(iii) S PåH Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Biller
Phiaris dissolutana lavprydvikler VU B2a(i)b(iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Acrotona exigua NT B2b(iii) Ky S Ko PåH
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Biller
Mycetochara obscura VU B2a((i))b(ii,iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Cis quadridens NT B2a((i))b(iii) S PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Carpodacus erythrinus rosenfink VU C1 V Ky S SM Uno Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Mulig
Sikker
Fugler
Pandion haliaetus fiskeørn NTº D1 L V S Uno Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Bembidion semipunctatum NT B2b(iii) Fl PåH
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Melandrya dubia CR B2a(i)b(i,ii,iii) S PåH
Mulig
Mulig
Biller
Dendroctonus micans kjempebarkbille NT B2a((i))b(ii,iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Biller
Paraphotistus nigricornis krattsmeller NT B2b(i,ii) V Fl PåH Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Biller
Gymnetron beccabungae NT B2b(iii) S SM PåH Fo
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Leptophloeus alternans NT B2a((i))c(iv) S PåH
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Biller
Hydaticus aruspex NT B2b(iii) L Fo PåH Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Graphoderus cinereus EN B2a(ii)b(iii) L Fo Sikker
Sikker
Biller
Polygraphus subopacus NT B2a((i))b(iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Cis submicans NT B2a((i))b(iii) S PåH Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Tachyusa scitula EN B2a(i)b(iii) PåH
Mulig
Biller
Platyrhinus resinosus NT B2a((i))b(iii) S PåH
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Biller
Stagetus borealis NT B2a((i))b(iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Arctobyrrhus dovrensis NT B2b(iii) Fl PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Anomala dubia EN B2a(i)b(iii) Fl PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Dolichocis laricinus NT B2a((i))b(iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Biller
Globicornis emarginata VU B2a((i))b(ii,iii) S PåH
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Euheptaulacus villosus hårengkryper EN B1a(i)b(i,iii)+2a(i)b(i,iii) B SM Fo PåH
Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Biller
Sphaeriestes bimaculatus VU B2a((i))b(ii)c(iv) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Bembidion stephensi NT B2b(i,ii) Fl B PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Cassida sanguinolenta NT B2a((i))b(i,ii,iii) SM PåH Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Biller
Pernis apivorus vepsevåk NT D1 S Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Exodontha dubia NT B2a(i) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Tovinger
Hydroporus neglectus NT B2b(iii) L PåH Fo Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Biller
Cryptophagus lysholmi EN B2a(i)b(iii) S PåH
Mulig
Mulig
Mulig
Biller
1 2 3 4 5 6 7 8 26