Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 486)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Margaritifera margaritifera elvemusling VU A2(c,d) L PåH
Bløtdyr
Corticeus fraxini EN B2a(i)b(ii,iii) S PåH
Sikker
Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Biller
Gavia adamsii gulnebblom NT D1 M Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Phiaris dissolutana lavprydvikler VU B2a(i)b(iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Mycetochara obscura VU B2a((i))b(ii,iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Pandion haliaetus fiskeørn NTº D1 L V S Uno Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Phylloscopus borealis lappsanger EN D1 S Uno
Sikker
Sikker
Fugler
Lamna nasus håbrann VUº A1(a,d) M Kl TM Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Fisker
Bembidion mckinleyi NT B2b(iii) Fl PåH
Mulig
Sikker
Sikker
Biller
Paragorgia arborea sjøtre NT A2(a) M PåH TM Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Koralldyr
Lophelia pertusa NT A2(a,c) M PåH Kl Fo Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Koralldyr
Stagetus borealis NT B2a((i))b(iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Arctobyrrhus dovrensis NT B2b(iii) Fl PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Dolichocis laricinus NT B2a((i))b(iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Biller
Pityogenes irkutensis VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH
Sikker
Biller
Mycetophagus multipunctatus bjørkevedsoppbille NT B2a((i))b(iii) S PåH
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Molva dypterygia blålange EN A1(b,d) M MF TM Fo Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fisker
Agathidium discoideum NT B2a((i))b(iii) S PåH
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Biller
Acerbia alpina polarbjørnespinner NT B1b(iii)+2b(iii) A SA
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Sphaeriestes bimaculatus VU B2a((i))b(ii)c(iv) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Simplocaria elongata NT D2 A Fo Kl
Sikker
Biller
Trypophloeus alni VU B2a((i))b(iii) S PåH
Sikker
Sikker
Biller
Phiaris heinrichana polarprydvikler NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Danosoma conspersa barksmeller VU B2a(i)b(ii,iii) S PåH Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Biller
Carabus nitens NT A2(c); B2a((i))b(ii,iii) V Ky SM PåH Fo Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Biller
Sprattus sprattus brisling NT A2(b,d) M PåH TM SA Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Fisker
Brevicornu serenum NT B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) S PåH
Sikker
Sikker
Tovinger
Atomaria elongatula VU B2a((i))b(iii) S PåH
Sikker
Biller
Cicindela maritima elvesandjeger EN B2a(i)b(ii,iii) Fl FA MF PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Catastia kistrandella polarsmalmott NT B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) A SA
Sikker
Sommerfugler
Ochthebius lenensis VU B2a((i))b(iii) F L PåH
Mulig
Mulig
Sikker
Biller
Squamanita odorata duftknollsliresopp VU D1 Fl S Ko PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sopper
Aloconota strandi NT B2b(iii) Fl PåH
Sikker
Sikker
Biller
Hypnoidus consobrinus elvesmeller NT B2b(iii) Fl PåH
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Denticollis borealis taigasmeller VU B2a(i)b(iii) S PåH
Mulig
Sikker
Mulig
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Biller
1 2 3 4 5 6 7 8 14