Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 1208)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Margaritifera margaritifera elvemusling VU A2(c,d) L PåH
Bløtdyr
Colydium elongatum EN B1a(i)b(iii)c(iv)+2a(i)b(iii)c(iv) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Corticeus fraxini EN B2a(i)b(ii,iii) S PåH
Sikker
Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Biller
Phoenicurus ochruros svartrødstjert VUº D1 Ko Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Xyletinus pectinatus EN B2a(i)b(iii) S PåH
Mulig
Sikker
Mulig
Biller
Helophorus griseus VU B2a((i))b(iii) L PåH Fo Sikker
Sikker
Mulig
Biller
Silusa rubiginosa VU B2a((i))b(iii) S PåH Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Biller
Phiaris dissolutana lavprydvikler VU B2a(i)b(iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Acrotona exigua NT B2b(iii) Ky S Ko PåH
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Biller
Hololepta plana NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Mycetochara obscura VU B2a((i))b(ii,iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Cryptocephalus hypochoeridis VU B2a((i))b(i,ii,iii) B SM PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Cryptophagus confusus VU B2a((i))b(ii,iii) S PåH Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Biller
Cis quadridens NT B2a((i))b(iii) S PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Limnebius aluta NT B2b(iii) L PåH Fo Mulig
Sikker
Mulig
Sikker
Biller
Carpodacus erythrinus rosenfink VU C1 V Ky S SM Uno Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Mulig
Sikker
Fugler
Pandion haliaetus fiskeørn NTº D1 L V S Uno Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Bembidion semipunctatum NT B2b(iii) Fl PåH
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Dendroctonus micans kjempebarkbille NT B2a((i))b(ii,iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Biller
Catocala nupta pileordensbånd EN B2a((i))b(iii)c(iv) S PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Amphicyllis globiformis NT B1b(iii)+2b(iii) S PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Biller
Paraphotistus nigricornis krattsmeller NT B2b(i,ii) V Fl PåH Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Biller
Lamna nasus håbrann VUº A1(a,d) M Kl TM Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Fisker
Cosmardia moritzella CR B1a(i)b(iii) B SM PåH
Mulig
Sikker
Mulig
Sommerfugler
Gymnetron beccabungae NT B2b(iii) S SM PåH Fo
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Leptophloeus alternans NT B2a((i))c(iv) S PåH
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Biller
Hymenalia rufipes EN B1a(i)b(ii,iii)+2a(i)b(ii,iii) F Ky PåH Sikker
Sikker
Biller
Polygraphus subopacus NT B2a((i))b(iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Bagous brevis EN B2a(i)b(iii) V Fl SM PåH Fo Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Biller
Thamiocolus viduatus VU B2a((i))b(i,ii,iii) Å SM Ko PåH Fo Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Biller
Platyrhinus resinosus NT B2a((i))b(iii) S PåH
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Biller
Stenocorus meridianus VU B2a((i))b(ii,iii) S PåH Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Biller
Cheiracanthium oncognathum NT B1a((i))b(iii) S Ko PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Edderkoppdyr
Neophytobius muricatus VU B2a((i))b(iii) V Fl PåH Fo
Mulig
Mulig
Biller
Cortinarius fuscoperonatus sotbelteslørsopp VU C2a(i) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sopper
1 2 3 4 5 6 7 8 35