Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 17)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Brachyopa bicolor tofarget sevjeblomsterflue EN B2a(i)b(iii) S SM PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Tovinger
Plumatella emarginata hakkmosdyr NT B2a(i) L Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Mosdyr
Ursus arctos brunbjørn ENº D1 S A Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Pattedyr
Folsomides marchicus EN B1a(i,ii)b(ii,iii)+2a(i,ii)b(ii,iii) Ky B
Sikker
Spretthaler
Chrysogaster coemiteriorum VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) L V PåH Fo Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Tovinger
Onychogomphus forcipatus tang-elveøyenstikker NT B2a((i))b(iii) L Fo Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Øyenstikkere
Gomphus vulgatissimus klubbe-elveøyenstikker NT B2b(iii) L Fo PåH Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Øyenstikkere
Lestes dryas sørlig metallvannymfe VU B2a((i))b(iii) L PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Øyenstikkere
Orthetrum cancellatum stor blålibelle VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii); D1 L PåH Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Øyenstikkere
Epitheca bimaculata toflekkøyenstikker VU D1 L Fo Sikker
Mulig
Sikker
Øyenstikkere
Coenagrion lunulatum måneblåvannymfe VU B2a((i))b(iii) L PåH Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Sikker
Øyenstikkere
Nitella gracilis skjørglattkrans VU A4(c); C1+2a(i,ii) L PåH Fo Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Alger
Chara strigosa stivkrans NT A2(c)+3(c)+4(c); B2a(i); C1 L PåH Fo
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Alger
Nitella mucronata broddglattkrans VU C1 L PåH Fo Sikker
Sikker
Sikker
Alger
Chara vulgaris stinkkrans EN C1+2a(i) L PåH Fo Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Alger
Chara braunii barkløs småkrans VU A3(c); B1a(ii)b(i,ii)+2a(ii)b(i,ii); C1 M L PåH Fo Sikker
Sikker
Sikker
Alger
Nitella confervacea dvergglattkrans EN B1a(i,ii)b(ii)+2a(i,ii)b(ii) M L PåH Fo
Sikker
Sikker
Sikker
Alger