Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 1637)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Eumiota longiventris LC
Vepser
Mutilla europaea NT B2a((i))b(ii,iii,iv) B S SM Ky PåH Fo Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Vepser
Telenomus ciliatus VU D2 S
Sikker
Vepser
Belyta pelias LC
Vepser
Sphecodes ephippius bakkeblodbie LC
Vepser
Platygaster nisus LC
Vepser
Crossocerus cetratus LC
Vepser
Inostemma walkeri LC
Vepser
Trimorus puncticollis LC
Vepser
Aphanogmus microneurus LC
Vepser
Basalys crassiceps NT D2 S PåH Sikker
Vepser
Arachnospila westerlundi VU B2a((i))b(iii) S Ko PåH
Sikker
Sikker
Vepser
Andrena nitida nypesandbie NA
Vepser
Dendrocerus dubiosus NE
Vepser
Trichopria hyalinipennis LC
Vepser
Cinetus excavatus LC
Vepser
Anommatium ashmeadi LC
Vepser
Diapria conica LC
Vepser
Priocnemis hyalinata LC
Vepser
Trimorus bohemicus LC
Vepser
Anoplius concinnus LC
Vepser
Trachusa byssina vikkebie LC
Vepser
Ormyrus pomaceus LC
Vepser
Platygaster schlicki NT D2 SM PåH
Sikker
Vepser
Megachile versicolor engbladskjærerbie LC
Vepser
Synopeas bohemani LC
Vepser
Aphanogmus apicalis NE
Vepser
Bombus hypnorum trehumle LC
Vepser
Synopeas gibberosus LC
Vepser
Trimorus medon LC
Vepser
Platygaster borealis LC
Vepser
Psilus acutangulus NT D2 SM Fo PåH
Sikker
Vepser
Platygaster unifracticornis NE
Vepser
Bombus hortorum hagehumle LC
Vepser
Platygaster pelias LC
Vepser
1 2 3 4 5 6 7 8 47