Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 342)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Cryptopygus scapellifer VU D2 Ky
Sikker
Spretthaler
Archisotoma besselsi LC
Spretthaler
Archisotoma theae LC
Spretthaler
Lipothrix lubbocki LC
Spretthaler
Willemia similis NA
Spretthaler
Orchesella flavescens LC
Spretthaler
Folsomia candida LC
Spretthaler
Mesaphorura sylvatica LC
Spretthaler
Proisotoma clavipila LC
Spretthaler
Oligaphorura schoetti LC
Spretthaler
Xenyllodes armatus LC
Spretthaler
Lepidocyrtus lanuginosus LC
Spretthaler
Isotomiella minor LC
Spretthaler
Anurida uniformis VU D2 Fl PåH
Sikker
Spretthaler
Anurida thalassophila LC
Spretthaler
Scutisotoma subarctica NT A2(a,c)+4(c) I A Kl
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Spretthaler
Folsomides parvulus LC
Spretthaler
Protaphorura subuliginata LC
Spretthaler
Folsomia fimetarioides LC
Spretthaler
Cryptopygus clavatus LC
Spretthaler
Wankeliella pongei DD
Spretthaler
Chaetophorura arctica LC
Spretthaler
Xenylla tullbergi VU B1a((i),ii)b(ii,iii,iv)+2a((i),ii)b(ii,iii,iv); D2 Ky S MF Mulig
Sikker
Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Spretthaler
Xenylla brevicauda LC
Spretthaler
Willemia denisi LC
Spretthaler
Friesea claviseta LC
Spretthaler
Schaefferia willemi LC
Spretthaler
Anurophorus laricis LC
Spretthaler
Isotomurus graminis LC
Spretthaler
Mesaphorura yosii LC
Spretthaler
Vertagopus arcticus NT A3(c)+4(c); D2 A Kl
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Spretthaler
Orchesella bifasciata LC
Spretthaler
Arrhopalites cochlearifer LC
Spretthaler
Cryptopygus orientalis LC
Spretthaler
Halisotoma maritima LC
Spretthaler
1 2 3 4 5 6 7 8 10