Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 5023)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Amyloathelia crassiuscula LC
Sopper
Hemimycena subglobispora NE
Sopper
Cortinarius casimiri storsporeslørsopp LC
Sopper
Cortinarius anisatus anisslørsopp DD
Sopper
Coprinopsis coniophora LC
Sopper
Agaricus langei stor blodsjampinjong LC
Sopper
Inocybe urceolicystis NE
Sopper
Inocybe albovelutipes NE
Sopper
Entoloma scabrosum finskjellet rødspore NE
Sopper
Mycena sanguinolenta kantblodhette LC
Sopper
Cortinarius armillatus rødbelteslørsopp LC
Sopper
Cortinarius fuscoperonatus sotbelteslørsopp VU C2a(i) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sopper
Entoloma undulatosporum bølgesporet rødspore VU A2(c)+4(c); C1+2a(i) SM Fo PåH
Sikker
Sikker
Sopper
Cortinarius cinnabarinus sinoberslørsopp VU B2a(i)b(ii,iii,iv); C2a(i) S PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sopper
Macrolepiota permixta NE
Sopper
Entoloma triste DD Fo PåH
Sopper
Cystolepiota seminuda rosa melparasollsopp LC
Sopper
Mycena oligophylla svelthette DD
Sopper
Inocybe posterula LC
Sopper
Cortinarius violaceomaculatus fiolettflekket slørsopp VU D1 S PåH
Sikker
Sopper
Coprinopsis romagnesiana NE
Sopper
Inocybe tricolor NE
Sopper
Coprinellus radians LC
Sopper
Coprinellus plagioporus LC
Sopper
Cortinarius gentilis gulbelteslørsopp LC
Sopper
Cortinarius uraceus svartnende slørsopp LC
Sopper
Galerina luteolosperma LC
Sopper
Cortinarius tofaceus løveslørsopp VU C2a(i) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sopper
Thujacorticium zurhausenii trollskinn EN C2a(i) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sopper
Cortinarius argenteolilacinus hardingslørsopp VU C2a(i) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sopper
Lepiota castanea kastanjeparasollsopp NT C2a(i)
Sopper
Cortinarius colus rødfotslørsopp LC
Sopper
Cortinarius triumphans kransslørsopp LC
Sopper
Coprinus cordisporus LC
Sopper
Amanita pachyvolvata NE
Sopper
1 2 3 4 5 6 7 8 144