Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 2231)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Paraswammerdamia albicapitella LC
Sommerfugler
Thera obeliscata furubarmåler LC
Sommerfugler
Aproaerema anthyllidella LC
Sommerfugler
Paraswammerdamia nebulella LC
Sommerfugler
Scoparia ambigualis junimosemott LC
Sommerfugler
Phiaris dissolutana lavprydvikler VU B2a(i)b(iii) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Euchoeca nebulata oremåler LC
Sommerfugler
Lacanobia oleracea hagelundfly LC
Sommerfugler
Staurophora celsia grønnbåndet rotfly LC
Sommerfugler
Synanthedon culiciformis rødflekkglassvinge LC
Sommerfugler
Parascotia fuliginaria kjukefly LC
Sommerfugler
Daphnis nerii oleandersvermer NA
Sommerfugler
Eriocrania cicatricella LC
Sommerfugler
Catocala nupta pileordensbånd EN B2a((i))b(iii)c(iv) S PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Episcythrastis tetricella guldusksmalmott LC
Sommerfugler
Ypsolopha scabrella LC
Sommerfugler
Cosmardia moritzella CR B1a(i)b(iii) B SM PåH
Mulig
Sikker
Mulig
Sommerfugler
Rhigognostis kuusamoensis LC
Sommerfugler
Mompha epilobiella LC
Sommerfugler
Cyclophora albipunctata bjørkeløvmåler LC
Sommerfugler
Arctia caja brun bjørnespinner LC
Sommerfugler
Dichrorampha plumbana grå rotvikler LC
Sommerfugler
Mompha idaei LC
Sommerfugler
Paranthrene tabaniformis sotglassvinge LC
Sommerfugler
Bryotropha affinis NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) B S PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sommerfugler
Boloria polaris polarperlemorvinge LC
Sommerfugler
Coleophora anatipennella LC
Sommerfugler
Paraswammerdamia conspersella LC
Sommerfugler
Choreutis pariana eplebredmøll LC
Sommerfugler
Argyresthia semitestacella LC
Sommerfugler
Geometra papilionaria kjempebladmåler LC
Sommerfugler
Lithophane consocia grått kappefly LC
Sommerfugler
Psyche crassiorella brun stråsekkspinner LC
Sommerfugler
Pseudohermenias abietana grannålvikler LC
Sommerfugler
Acronicta menyanthidis myrkveldfly LC
Sommerfugler
1 2 3 4 5 6 7 8 64