Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 89)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Halichoerus grypus havert LC
Pattedyr
Myotis nattereri børsteflaggermus CR D1 S MF PåH
Mulig
Sikker
Pattedyr
Pipistrellus pygmaeus dvergflaggermus LC
Pattedyr
Apodemus flavicollis storskogmus LC
Pattedyr
Sicista betulina bjørkemus LC
Pattedyr
Lepus timidus hare NT A2(b) S SM Å SA Kl PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Pattedyr
Lagenorhynchus acutus kvitskjeving LC
Pattedyr
Neomys fodiens vannspissmus LC
Pattedyr
Globicephala melas grindhval LC
Pattedyr
Erinaceus europaeus piggsvin LC
Pattedyr
Apodemus sylvaticus småskogmus LC
Pattedyr
Vulpes vulpes rødrev LC
Pattedyr
Sorex minutus dvergspissmus LC
Pattedyr
Nyctereutes procyonoides mårhund NA
Pattedyr
Pusa hispida ringsel VU A3(c) M
Sikker
Sikker
Pattedyr
Meles meles grevling LC
Pattedyr
Rattus rattus svartrotte RE
Pattedyr
Vespertilio murinus skimmelflaggermus NT D1 S Ko V PåH Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Sikker
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Pattedyr
Megaptera novaeangliae knølhval LCº D1
Pattedyr
Myotis daubentonii vannflaggermus LC
Pattedyr
Castor fiber bever LC
Pattedyr
Lagenorhynchus albirostris kvitnos LC
Pattedyr
Phoca vitulina steinkobbe LC
Pattedyr
Delphinus delphis gulflankedelfin NA
Pattedyr
Sorex isodon taigaspissmus DD PåH
Pattedyr
Grampus griseus arrdelfin NA
Pattedyr
Mustela putorius ilder VU D1 S Å SM FA PåH TM Sikker
Mulig
Sikker
Pattedyr
Lemmus lemmus lemen LC
Pattedyr
Capreolus capreolus rådyr LC
Pattedyr
Balaena mysticetus grønlandshval CR D1 M Kl PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Pattedyr
Ursus arctos brunbjørn ENº D1 S A Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Pattedyr
Sciurus vulgaris ekorn LC
Pattedyr
Balaenoptera acutorostrata vågehval LC
Pattedyr
Barbastella barbastellus bredøre CR D1 S MF PåH TM
Mulig
Mulig
Sikker
Pattedyr
Cystophora cristata klappmyss EN A2(a,b) M Kl
Sikker
Pattedyr
1 2 3