Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 5)
...
...
...
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Sialis morio LC
Mudderfluer
Sialis sordida LC
Mudderfluer
Sialis sibirica DD
Mudderfluer
Sialis fuliginosa LC
Mudderfluer
Sialis lutaria LC
Mudderfluer