Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 84)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Allajulus nitidus blankkeisertusenbein LC
Mangefotinger
Decapauropus multiplex DD PåH
Mangefotinger
Lithobius crassipes tykkbeinsteinkryper LC
Mangefotinger
Decapauropus vulgaris LC
Mangefotinger
Geophilus proximus skogjordkryper LC
Mangefotinger
Blaniulus guttulatus rødperletusenbein LC
Mangefotinger
Strigamia maritima havstrandkryper LC
Mangefotinger
Decapauropus cuenoti LC
Mangefotinger
Glomeris marginata kuletusenbein LC
Mangefotinger
Archiboreoiulus pallidus hvitperletusenbein LC
Mangefotinger
Nopoiulus kochii glansperletusenbein LC
Mangefotinger
Kryphioiulus occultus halekeisertusenbein NA
Mangefotinger
Melogona gallica gulspindeltusenbein LC
Mangefotinger
Lamyctes emarginatus enøyesteinkryper LC
Mangefotinger
Cylindroiulus latestriatus strandkeisertusenbein LC
Mangefotinger
Cylindroiulus punctatus klubbkeisertusenbein LC
Mangefotinger
Cylindroiulus caeruleocinctus tigerkeisertusenbein LC
Mangefotinger
Brachyiulus pusillus dvergkeisertusenbein NE
Mangefotinger
Leptoiulus proximus marmorkeisertusenbein LC
Mangefotinger
Strigamia crassipes tykkbeinjordkryper NT B2b(ii,iii) S PåH Na
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mangefotinger
Amphipauropus rhenanus NT B2a(ii)b(ii,iii) F Ky PåH MF
Sikker
Sikker
Sikker
Mangefotinger
Geophilus flavus guljordkryper LC
Mangefotinger
Cryptops hortensis parkskolopender LC
Mangefotinger
Allopauropus danicus NT B2b(ii,iii) S PåH Na
Sikker
Sikker
Mangefotinger
Oxidus gracilis NA
Mangefotinger
Poratia digitata NA
Mangefotinger
Ommatoiulus sabulosus stripekeisertusenbein LC
Mangefotinger
Macrosternodesmus palicola NE
Mangefotinger
Polydesmus denticulatus nordkiletusenbein LC
Mangefotinger
Cylindroiulus britannicus parkkeisertusenbein LC
Mangefotinger
Proteroiulus fuscus treperletusenbein LC
Mangefotinger
Decapauropus pseudomillotianus NA
Mangefotinger
Julus scandinavius skandinavkeisertusenbein LC
Mangefotinger
Lithobius calcaratus NE
Mangefotinger
Pachymerium ferrugineum blodjordkryper LC
Mangefotinger
1 2 3