Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 336)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Websterinereis glauca NA
Leddormer
Sosanopsis wireni LC
Leddormer
Eulalia tjalfiensis LC
Leddormer
Omphalopomopsis fimbriata NA
Leddormer
Ampharete finmarchica LC
Leddormer
Nothria britannica NA
Leddormer
Amythasides macroglossus LC
Leddormer
Polycirrus haematodes NA
Leddormer
Anobothrus gracilis LC
Leddormer
Rhamphobrachium brevibrachiatum LC
Leddormer
Glycera oxycephala DD PåH
Leddormer
Hauchiella tribullata LC
Leddormer
Flabelligera affinis LC
Leddormer
Pterocirrus slastnikovi LC
Leddormer
Owenia fusiformis NE
Leddormer
Pectinaria koreni rett kambørsteorm LC
Leddormer
Phyllodoce laminosa NA
Leddormer
Glycera tridacyla LC
Leddormer
Eulalia expusilla NA
Leddormer
Galathowenia fragilis LC
Leddormer
Ophelina helgolandiae LC
Leddormer
Filograna dysteri NA
Leddormer
Eteone picta NA
Leddormer
Neoamphitrite edwardsii NA
Leddormer
Leaena ebranchiata LC
Leddormer
Nereis zonata LC
Leddormer
Phyllodoce citrina LC
Leddormer
Ophelina abranchiata LC
Leddormer
Amaeana trilobata LC
Leddormer
Amage adspersa NA
Leddormer
Chitinopoma serrula LC
Leddormer
Diplocirrus glaucus LC
Leddormer
Phyllodoce maculata flekket bladrygg LC
Leddormer
Eunice norvegica korallmark LC
Leddormer
Samythella neglecta LC
Leddormer
1 2 3 4 5 6 7 8 10