Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 116)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Stenocyathus vermiformis DD
Koralldyr
Edwardsia fusca NE
Koralldyr
Parazoanthus anguicomus NE
Koralldyr
Parasicyonis sarsii NE
Koralldyr
Sarcodictyon roseum LC
Koralldyr
Isidella lofotensis LC
Koralldyr
Epizoanthus glacialis NE
Koralldyr
Protoptilum thomsoni DD
Koralldyr
Gersemia clavata NE
Koralldyr
Paragorgia arborea sjøtre NT A2(a) M PåH TM Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Koralldyr
Actinauge richardi NE
Koralldyr
Lophelia pertusa NT A2(a,c) M PåH Kl Fo Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Koralldyr
Sagartiogeton tubicolus NE
Koralldyr
Sagartiogeton undatus NE
Koralldyr
Stomphia coccinea NE
Koralldyr
Gonactinia prolifera NE
Koralldyr
Umbellula encrinus LC
Koralldyr
Adamsia palliata NE
Koralldyr
Ptychodactis patula NE
Koralldyr
Hormathia digitata NE
Koralldyr
Virgularia mirabilis LC
Koralldyr
Amphianthus norvegicus NE
Koralldyr
Halcampa arctica NE
Koralldyr
Cribrinopsis similis NE
Koralldyr
Primnoa resedaeformis risengrynkorall LC
Koralldyr
Edwardsiella loveni NE
Koralldyr
Sagartiogeton viduatus NE
Koralldyr
Pennatula grandis LC
Koralldyr
Sagartia ornata NE
Koralldyr
Bunodactis spetsbergensis NE
Koralldyr
Virgularia tuberculata LC
Koralldyr
Pennatula aculeata LC
Koralldyr
Epizoanthus norvegicus NE
Koralldyr
Anemonactis mazelii NE
Koralldyr
Duva multiflora NE
Koralldyr
1 2 3 4