Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 335)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Buglossoides arvensis åkersteinfrø NA
Karplanter (Svalbard)
Myosotis arvensis åkerforglemmegei NA
Karplanter (Svalbard)
Silene latifolia alba hvit jonsokblom NA
Karplanter (Svalbard)
Trisetum spicatum svartaks LC
Karplanter (Svalbard)
Helianthus annuus solsikke NA
Karplanter (Svalbard)
Deschampsia sukatschewii LC
Karplanter (Svalbard)
Luzula wahlenbergii reinfrytle NT A2(a,c); B1a(ii)b(ii,iii,iv,v)+2a(ii)b(ii,iii,iv,v) A V PåH
Karplanter (Svalbard)
Micranthes hieraciifolia stivsildre LC
Karplanter (Svalbard)
Silene acaulis fjellsmelle LC
Karplanter (Svalbard)
Eriophorum scheuchzeri arcticum polarsnømyrull LC
Karplanter (Svalbard)
Campanula rotundifolia blåklokke VU D1+2 B A PåH
Karplanter (Svalbard)
Erodium cicutarium tranehals NA
Karplanter (Svalbard)
Betula nana risbjørk NT D1 A
Karplanter (Svalbard)
Potentilla nivea snømure LC
Karplanter (Svalbard)
Cerastium alpinum fjellarve LC
Karplanter (Svalbard)
Carex parallela smalstarr LC
Karplanter (Svalbard)
Mertensia maritima østersurt LC
Karplanter (Svalbard)
Salix reticulata rynkevier LC
Karplanter (Svalbard)
Ranunculus hyperboreus sumpsoleie LC
Karplanter (Svalbard)
Avena sativa havre NA
Karplanter (Svalbard)
Festuca rubra richardsonii fjellrødsvingel LC
Karplanter (Svalbard)
Plantago major major ugrasgroblad NA
Karplanter (Svalbard)
Pisum sativum ert NA
Karplanter (Svalbard)
Luzula confusa vardefrytle LC
Karplanter (Svalbard)
Plantago major groblad NA
Karplanter (Svalbard)
Carex bigelowii arctisibirica sibirstarr CR B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) V PåH
Karplanter (Svalbard)
Draba pauciflora tundrarublom NT A4(a,c) A I V Kl
Karplanter (Svalbard)
Poa glauca blårapp LC
Karplanter (Svalbard)
Micranthes foliolosa grynsildre LC
Karplanter (Svalbard)
Thlaspi arvense pengeurt NA
Karplanter (Svalbard)
Phleum pratense timotei NA
Karplanter (Svalbard)
Ranunculus hyperboreus arnellii tundrasoleie LC
Karplanter (Svalbard)
Fagopyrum esculentum bokhvete NA
Karplanter (Svalbard)
Potentilla pulchella tuemure LC
Karplanter (Svalbard)
Carex capillaris hårstarr NT B1a(ii)+2a(ii) A V
Karplanter (Svalbard)
1 2 3 4 5 6 7 8 10