Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 332)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Trachipterus arcticus sølvkveite NA
Fisker
Lampetra planeri bekkeniøye LC
Fisker
Diplecogaster bimaculata dobbeltsuger LC
Fisker
Lamna nasus håbrann VUº A1(a,d) M Kl TM Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Fisker
Naucrates ductor losfisk NA
Fisker
Argyropelecus aculeatus pigghalet perlemorfisk NA
Fisker
Chauliodus sloani huggormfisk NA
Fisker
Scyliorhinus stellaris storflekket rødhai NA
Fisker
Molva dypterygia blålange EN A1(b,d) M MF TM Fo Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fisker
Phrynorhombus norvegicus småvar LC
Fisker
Leucaspius delineatus regnlaue NA
Fisker
Pomatoschistus minutus sandkutling LC
Fisker
Aphanopus carbo dolkfisk NA
Fisker
Torpedo marmorata flekket el-rokke NA
Fisker
Lampanyctus macdonaldi brun lysprikkfisk NA
Fisker
Sprattus sprattus brisling NT A2(b,d) M PåH TM SA Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Mulig
Fisker
Scomber scombrus makrell LC
Fisker
Merluccius merluccius lysing LC
Fisker
Lycenchelys kolthoffi marmorert ålebrosme LC
Fisker
Regalecus glesne sildekonge NA
Fisker
Dipturus oxyrinchus spisskate LC
Fisker
Maurolicus muelleri laksesild LC
Fisker
Boreogadus saida polartorsk NT A2(b) M SA Kl TM
Mulig
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fisker
Argentina sphyraena strømsild LC
Fisker
Nemichthys scolopaceus snipeål NA
Fisker
Balistes capriscus avtrekkerfisk NA
Fisker
Lampetra fluviatilis elveniøye LC
Fisker
Epigonus telescopus dyphavsabbor NA
Fisker
Polyprion americanus vrakfisk NA
Fisker
Aspitrigla cuculus tverrstripet knurr NA
Fisker
Rutilus rutilus mort LC
Fisker
Taurulus bubalis dvergulke LC
Fisker
Liparis liparis vanlig ringbuk LC
Fisker
Argyropelecus hemigymnus flekket perlemorfisk NA
Fisker
Lesueurigobius friesii spisshalet kutling LC
Fisker
1 2 3 4 5 6 7 8 10