Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 661)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Araneus nordmanni LC
Edderkoppdyr
Silometopus reussi LC
Edderkoppdyr
Trochosa spinipalpis LC
Edderkoppdyr
Salticus zebraneus LC
Edderkoppdyr
Macrargus boreus LC
Edderkoppdyr
Hahnia ononidum LC
Edderkoppdyr
Metellina segmentata LC
Edderkoppdyr
Pachygnatha listeri LC
Edderkoppdyr
Maso sundevalli LC
Edderkoppdyr
Bathyphantes similis LC
Edderkoppdyr
Bathyphantes parvulus LC
Edderkoppdyr
Peponocranium ludicrum LC
Edderkoppdyr
Taranucnus setosus LC
Edderkoppdyr
Alopecosa trabalis LC
Edderkoppdyr
Heliophanus dampfi LC
Edderkoppdyr
Tenuiphantes mengei LC
Edderkoppdyr
Erigone tirolensis LC
Edderkoppdyr
Anelosimus vittatus LC
Edderkoppdyr
Diplocephalus permixtus LC
Edderkoppdyr
Wabasso quaestio NA
Edderkoppdyr
Neoscona adianta LC
Edderkoppdyr
Micrargus subaequalis LC
Edderkoppdyr
Pachygnatha degeeri LC
Edderkoppdyr
Erigone promiscua LC
Edderkoppdyr
Tiso vagans LC
Edderkoppdyr
Centromerus dilutus LC
Edderkoppdyr
Scandichrestus tenuis LC
Edderkoppdyr
Micrargus herbigradus LC
Edderkoppdyr
Arctosa perita VU B2a((i))b(iii) Ky PåH MF
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Edderkoppdyr
Scotinotylus clavatus LC
Edderkoppdyr
Jacksonella falconeri LC
Edderkoppdyr
Araniella cucurbitina LC
Edderkoppdyr
Improphantes decolor LC
Edderkoppdyr
Tibellus oblongus LC
Edderkoppdyr
Mecynargus borealis LC
Edderkoppdyr
1 2 3 4 5 6 7 8 19