Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 9)
...
...
...
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Dallina septigera grånebbskjell LC
Armfotinger
Argyrotheca cistellula LC
Armfotinger
Terebratulina septentrionalis platenebbskjell LC
Armfotinger
Terebratulina retusa LC
Armfotinger
Glaciarcula spitzbergensis DD
Armfotinger
Cryptopora gnomon NA
Armfotinger
Hemithiris psittacea LC
Armfotinger
Macandrevia cranium bulldogskjell LC
Armfotinger
Novocrania anomala LC
Armfotinger