Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 690)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Spermatochnus paradoxus bleiktuste LC
Alger
Chondrus crispus krusflik LC
Alger
Hincksia ovata LC
Alger
Stictyosiphon soriferus kortcellet brunskjegg LC
Alger
Aglaothamnion gallicum NE
Alger
Cruoriopsis danica NE
Alger
Hydrurus foetidus stankelveslep LC
Alger
Griffithsia corallinoides leddbusk LC
Alger
Batrachospermum turfosum myrslinke LC
Alger
Acrochaete heteroclada NE
Alger
Acrocytis groenlandicus NE
Alger
Ulothrix aequalis NE
Alger
Rosenvingiella polyrhiza NE
Alger
Bangia fuscopurpurea purpurtråd LC
Alger
Plocamium cartilagineum kamskåring LC
Alger
Osmundea oederi LC
Alger
Kvaleya epilaeve NE
Alger
Vaucheria sericea NE
Alger
Lemanea fluviatilis LC
Alger
Myriactula chordae NE
Alger
Gongrosira lacustris NE
Alger
Stichococcus variabilis NE
Alger
Feldmannia paradoxa NE
Alger
Ulothrix flacca LC
Alger
Stigonema multipartitum LC
Alger
Blastophysa rhizopus NE
Alger
Vaucheria schleicheri NE
Alger
Cystoclonium purpureum fiskeløk LC
Alger
Stigonema turfaceum NE
Alger
Sphacelaria caespitula taretufs LC
Alger
Haematococcus pluviale blodregnsalge LC
Alger
Cutleria multifida brunbendel LC
Alger
Aglaothamnion priceanum LC
Alger
Ulvella conchicola NE
Alger
Corallina hemisphaerica NE
Alger
1 2 3 4 5 6 7 8 20