Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 1)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Porpoloma metapodium grå narremusserong EN A2(c)+4(c) SM Fo PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sopper