Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 1)
...
...
...
...
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Argynnis niobe niobeperlemorvinge CR B1a(ii)b(ii,iii)+2a(ii)b(ii,iii) Ky B SM PåH Fo Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sommerfugler