Norsk rødliste for arter

Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Nomada argentata bakkevepsebie RE
Vepser
Antispila metallella RE
Sommerfugler
Hydrophilus piceus RE
Biller
Orthotomicus longicollis RE
Biller
Euxoa adumbrata dovrejordfly RE
Sommerfugler
Chrysolina oricalcia RE
Biller
Polydrusus marginatus RE
Biller
Biphyllus lunatus RE
Biller
Colydium filiforme RE
Biller
Margarinotus obscurus RE
Biller
Aphodius coenosus sandgjødselbille RE
Biller
Hylaeus pictipes veggmaskebie RE
Vepser
Oulema septentrionis RE
Biller
Hister funestus RE
Biller
Margarinotus carbonarius RE
Biller
Dermestes laniarius RE
Biller
Meloe brevicollis RE
Biller
Amara littorea RE
Biller
Atholus corvinus RE
Biller
Vincetoxicum hirundinaria svalerot RE
Karplanter
Longitarsus parvulus RE
Biller
Squamapion vicinum RE
Biller
Blasticotoma filiceti RE
Vepser
Fagivorina arenaria lavbarkmåler RE
Sommerfugler
Laccornis oblongus RE
Biller
Nebria livida RE
Biller
Octotemnus mandibularis RE
Biller
Strangalia attenuata RE
Biller
Graptopeltus lynceus RE
Nebbmunner
Megachile pyrenaea bakkebladskjærerbie RE
Vepser
Hydrochus megaphallus RE
Biller
Chrysolina gypsophilae RE
Biller
Rattus rattus svartrotte RE
Pattedyr
Psylliodes tricolor RE
Biller
Ceutorhynchus chalybaeus RE
Biller
1 2 3 4 5 6 7 8 130