Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 202)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Lype reducta LC
Vårfluer
Apatania auricula LC
Vårfluer
Orthotrichia tragetti NT B2a(i) L Ukj
Sikker
Vårfluer
Lenarchus productus DD Ukj
Vårfluer
Ithytrichia clavata VU D2 L Fo PåH
Sikker
Sikker
Vårfluer
Adicella reducta LC
Vårfluer
Hydroptila simulans LC
Vårfluer
Ceraclea senilis LC
Vårfluer
Oecetis ochracea LC
Vårfluer
Oecetis lacustris LC
Vårfluer
Oecetis notata NT B1b(v)+2b(v) L Sikker
Vårfluer
Ceraclea perplexa LC
Vårfluer
Oecetis furva LC
Vårfluer
Mystacides azurea LC
Vårfluer
Semblis phalaenoides LC
Vårfluer
Triaenodes detruncatus DD Ukj
Vårfluer
Triaenodes unanimis NT B2a((i)) L
Sikker
Sikker
Sikker
Vårfluer
Mystacides longicornis LC
Vårfluer
Lepidostoma hirtum LC
Vårfluer
Oxyethira distinctella LC
Vårfluer
Hydropsyche pellucidula LC
Vårfluer
Anabolia nervosa LC
Vårfluer
Hydroptila cornuta LC
Vårfluer
Hydropsyche saxonica LC
Vårfluer
Hydropsyche siltalai LC
Vårfluer
Limnephilus subcentralis LC
Vårfluer
Limnephilus femoratus LC
Vårfluer
Philopotamus montanus LC
Vårfluer
Halesus radiatus LC
Vårfluer
Limnephilus femoralis LC
Vårfluer
Limnephilus pantodapus LC
Vårfluer
Holocentropus dubius LC
Vårfluer
Colpotaulius incisus LC
Vårfluer
Apatania stigmatella LC
Vårfluer
Lype phaeopa LC
Vårfluer
1 2 3 4 5 6