Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 35)
...
...
...
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Capnia pygmaea LC
Steinfluer
Isoperla difformis LC
Steinfluer
Nemoura viki LC
Steinfluer
Leuctra nigra LC
Steinfluer
Nemoura flexuosa LC
Steinfluer
Isogenus nubecula LC
Steinfluer
Taeniopteryx nebulosa LC
Steinfluer
Arcynopteryx compacta LC
Steinfluer
Capnia vidua LC
Steinfluer
Isoperla grammatica LC
Steinfluer
Nemoura avicularis LC
Steinfluer
Protonemura intricata NT B2a((i)) L
Sikker
Steinfluer
Xanthoperla apicalis LC
Steinfluer
Perlodes dispar LC
Steinfluer
Nemurella pictetii LC
Steinfluer
Nemoura cinerea LC
Steinfluer
Leuctra fusca LC
Steinfluer
Diura nanseni LC
Steinfluer
Dinocras cephalotes LC
Steinfluer
Nemoura sahlbergi LC
Steinfluer
Amphinemura sulcicollis LC
Steinfluer
Brachyptera risi LC
Steinfluer
Capnia atra LC
Steinfluer
Amphinemura borealis LC
Steinfluer
Leuctra hippopus LC
Steinfluer
Siphonoperla burmeisteri LC
Steinfluer
Isoperla obscura LC
Steinfluer
Capnopsis schilleri LC
Steinfluer
Protonemura meyeri LC
Steinfluer
Nemoura arctica LC
Steinfluer
Leuctra digitata LC
Steinfluer
Amphinemura palmeni LC
Steinfluer
Amphinemura standfussi LC
Steinfluer
Zwicknia bifrons LC
Steinfluer
Diura bicaudata LC
Steinfluer