Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 30)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Omocestus rufipes rødgumpgresshoppe LC
Rettvinger
Gomphocerippus rufus stor køllegresshoppe LC
Rettvinger
Leptophyes punctatissima sabelgresshoppe LC
Rettvinger
Acheta domestica hussiriss NA
Rettvinger
Bohemanella frigidus fjellgresshoppe LC
Rettvinger
Platycleis albopunctata sandgresshoppe EN B1a(i)b(ii,iii,iv)+2a(i)b(ii,iii,iv) Ky MF PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Rettvinger
Tettigonia viridissima grønn løvgresshoppe LC
Rettvinger
Myrmeleotettix maculatus liten køllegresshoppe LC
Rettvinger
Podisma pedestris skoggresshoppe LC
Rettvinger
Chorthippus montanus myrgresshoppe LC
Rettvinger
Decticus verrucivorus vortebiter NT B1a(i)b(i,ii,iii,iv)+2a(i)b(i,ii,iii,iv) Ko SM Ky Å PåH MF Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Rettvinger
Tetrix bipunctata toprikket torngresshoppe LC
Rettvinger
Stethophyma grossum sumpgresshoppe LC
Rettvinger
Tetrix undulata vanlig torngresshoppe LC
Rettvinger
Psophus stridulus klapregresshoppe VU B1a(i)b(ii,iii,iv)+2a(i)b(ii,iii,iv) B S Ko Ky SA PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Rettvinger
Sphingonotus caerulans blåvingegresshoppe VU B1a((i))b(ii,iii,iv) B Ky PåH Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Rettvinger
Tetrix subulata strandtorngresshoppe LC
Rettvinger
Gryllus bimaculatus toprikket siriss NA
Rettvinger
Gryllotalpa gryllotalpa jordsiriss NA
Rettvinger
Meconema thalassinum eikegresshoppe LC
Rettvinger
Pholidoptera griseoaptera buskhopper LC
Rettvinger
Chorthippus parallelus enggresshoppe LC
Rettvinger
Chorthippus albomarginatus strandenggresshoppe LC
Rettvinger
Locusta migratoria europeisk vandregresshoppe NA
Rettvinger
Chorthippus biguttulus slåttegresshoppe LC
Rettvinger
Conocephalus dorsalis sivgresshoppe LC
Rettvinger
Omocestus viridulus grønn markgresshoppe LC
Rettvinger
Tachycines asynamorus veksthusgresshoppe NA
Rettvinger
Chorthippus brunneus gråbrun markgresshoppe LC
Rettvinger
Metrioptera brachyptera lynggresshoppe LC
Rettvinger